Vznik traumat a negativních programů

 

           Základem všech fyzických, emočních, karmických i genetických problémů je pět základních traumat,

           které zvětší nebo menší míry máme všichni. 

           JE TO ODMÍTNUTÍ, OPUŠTĚNÍ, ZRADA  A KŘIVDA. Dále strachy, hanba, vina, lítost, odpor......

           Každému traumatu odpovídá určitý typ chování, jednání, ale i určitá stavba těla.

           Trauma určují naše reakce na život, jak přemýšlíme, mluvíme a konáme. JE DŮLEŽITÉ

           KDY REAGUJI A KDY JSEM SÁM SEBOU. Rodiče a děti mají většinou podobná traumata.

           Nemůžeme tak prožívat spokojenost a štěstí. Vše zakrýváme maskami: např:

           Mt všechno pod kontrolou, útočit, od problémú utíkat či o nich stále hovořit.