Vznik negativních programů a přesvědčení

 

           Základem všech fyzických, psychických,  problémů je pět základních traumat,

           které zvětší nebo menší míry máme všichni.

 

           Je to trauma  ODMÍTNUTNUTÍ

                                 OPUŠTĚNÍ

                                  PONÍŽENÍ

                                  ZRADA

                                  KŘIVDA. Dále strachy, hanba, vina, lítost, odpor......

           Každému traumatu odpovídá určitý typ chování, jednání, ale i určitá stavba těla.

           Vše se zakrývá maskami, např: Mít všechno nustále pod kontrolou, útočit, zakrývat skutečnost a vymýšlet si, 

           od problémů utíkat, či o nich neustále hovořit atd. Traumata z větší, nebo menší míře určují  naše reakce na

           život. Jak přemýšlíme, mluvíme, konánáme a rozhodujeme se.