Odstranění emočních bloků pomocí regrese

    

       Většina potíží, které žijeme vznikly většinou v dětství včetně prenatálního období,

       porodu, nebo v době, kdy jsme se cítili bezmocní a nemohli jsme s tím nic dělat.

       Negativní minulé zážitky na nás působí s větší nebo menší intenzitou a na základě

       asociace se stávají zdrojem našich současných problémů.  

       To, že si je nepamatujem neznamená, že přestaly existovat. Během terapie se

       dostaneme tam, kde nepříjemné pocity vznikly. Tím, že si je dovolíme znovu prožít

       a uvolnit už nám nebudou ubližovat. Postupně si začínáme uvědomovat, že všechno

       v životě podléhá určitým zákonitostem.

       

       Čím víc negativních bloků, programů a nevyhovujících přesvědčení odstraníme,

       tím svobodnější život žijeme, protože už na nás nemají vliv. Energie v nás není

       blokovaná a může volně proudit. Stáváme se svobodnější, radostnější a zdravější.

 

 

       Můžete se zbavit nepříjemných pocitů, v jakékoli oblasti vašeho života. 

       Např.  VZTAHY - rodinné, pracovní, k sobě samému..To co nás rozčiluje, anebo

       trápí. 

       ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY - tělo nám dává odpovědi vždy na to, co se v nás děje.

       Pokud své pocity potlačujeme, anebo reagujeme často nepřiměřeně, začnou se

       projevovat na úrovni psychiky nebo těla v podobě bolesti nebo nemoci. Negativní

       pocity v nás po čase somatizují a můžou způsobovat zdravotní problémy.  Ale i to,

       že nemůžeme zhubnout, nebo naopak přibrat, může mít kořeny v psychice a většinou

       také má.

       FINANČNÍ PROBLÉMY - i ty můžou úzce souviset s naším vnitřním nastavením a

       přesvědčením. Zkušenosti z terapií o tom vypovídají.

       STRACHY A ÚZKOSTI - např. z výšek, z vody, z pavouků, z nemocí, letět letadlem aj.

       TRAUMATA - rozvody, rozchody, operace, úrazy, autonehody, šikana, agresivita, žárlivost,

       pocity vyhoření, beznaděje, pocity samoty ...Můžeme se podívat, kdy vám vznikl program

       se svobodně projevit: např. budou si o mně myslet, dívají se na mě, nic mě nepomůže,

       nikdy to nemůže být lepší, musím se postarat, nesmím ji / ho opustit,  tak to je, tak to není

       aj. omezující přesvědčení. Také jsme dali v minulosti různé SLIBY A PŘÍSAHY a ty

       na nás v současnosti také působí a můžou nás blokovat se svobodně rozhodovat.

 

       ÚSPĚŠNOST TERAPIE  nezávisí na tom, čemu věříte, nebo nevěříte, ani čím vším

        jste prošli. HLAVNÍ je být rozhodnutý a chtít změnu. Neméně důležité je během terapie

        být otevřená/ný a spolupracovat.