Na základě svých vlastních zkušeností pracuji s technikami, které jsou efektivní a působí

       do hloubky. Mým základním nástrojem v terapích jsem já sama, kdy využívám své intuice

       k přiblížení se a naladění na váš vnitřní svět. K jeho lepšímu pochopení a navození potřebných

       změn. Stávám se dočasně součástí vašeho příběhu. Vnímám vaši individualitu a podle toho vždy

       vím, jak v ten daný okamžik v terapii s vámi postupovat.

    

      Vycházím z předpokladu, že příčinou většiny nemocí a problémů v životě je stres. Nejedná se

       ale pouze o stres, tak jak si ho většina z nás dokáže představit. Jedná se o hlubší vzpomínky,

       prožitky nastřádané a získané během života a tyto záležitosti, které jsou uloženy hluboko

       v nás, ovlivńují na podvědomé úrovni naše jednání, chování, rozhodování  vztahy, ale i nemoci 

       a další problémy. V terapiích pracujeme s emocemi a pocity, jako se zablokovanou energií, která

       vyvolává nerovnováhu a působí tak na všech úrovních osobnosti. Společně hledáme a

       nacházíme kořeny vašich současných potíží a tvoříme nové možnosti. Postupné odblokování ze

       zajetých myšlenkových vzorců pomůže uvolnit emocionální vazby, které jsou aktivní.

       Uzdravením buněčných vzpomínek dochází k důležitým pozitivním změnám. "Od naučených

       složitostí  k přirozené a spontánní jednoduchosti.

       Děkuji všem, kteří mi projevujete plnou důvěru, kdy se dočasně stávám průvodcem na vaší

       cestě rozpoznání a uvidění  toho, co potřebuje uzdravit.