Autopatie je metoda celostního pozitivního ovlivňování organismu. Má výrazný vliv na zlepšení

        či úplné uzdravení akutních i chronických problémů. Uzdravení skrze autopatii je postupný

        proces. Je to jemná práce v proměnlivém a vždy individuálním terénu.

         

       Autopatie může pomoci i při řešení takových případů, kde klasická medicína nedává už mnoho

        nadějí. Poradí si také s parazity, jako jsou chlamidie, kandida, plísně, kvasinky atd. Dobrých

        výsledků se dosahuje také v poúrazových a pooperačních stavech. Autopatii je možné kombinovat

        s jakoukoliv jinou léčbou. Působí již od prvního podání. Mohou ji používat i těhotné ženy a děti od

        kojeneckého věku. Lze ji používat také u zvířat.

   

        Autopatií neléčíme nemoci, nýbrž člověka jako celek. Většinou každá potíž je provázena nějakou

        dysonancí v psychice. Zdraví je stav komplexní fyzické, mentální a sociání pohody, nikoliv pouhá

        nepřítomnost nemoci.

 

        Jedná se o použití homeopatickým způsobem potencované (naředěné) vlastní tělesné,

        nebo nehmotné informace. Nejčastěji se používá slina / dech / prána ke zvýšení vibrace

        daného jedince. Je to působení na jemnohmotnou složku člověka, která se v evropské

        homeopatii jmenuje "vitální síla" v indické tradiční léčbě "prána" a v čínské tradiční léčbě čchi.

        Je to ta jemná část člověka, kterou materialismus neuznává, ale která je důležitá pro to

        co cítíme, myslíme, jak se chováme a prožíváme svůj život.

          

        Cílem je zasáhnout přesně to místo, kde v jemnohmoné sféře porucha vzniká. Voda je nosičem

        informací. Po podání aut. preparátu člověk prochází postupně minulými frekvenčními stavy

        a organismus se vrací k původnímu zdraví. Návrat ke zdraví vede stejnou cestou jako sestup

        do nemoci, jde se však opačně. Mohou se tak vrátit potíže, které existovaly v minulosti

        (reverzní symptomy)  a nyní již nejsou. Ty v relativně krátké době pominou. Léčba a návrat

        některých prodělaných potíží se děje podle pravidel nazvaných Heringovy zákony. Jakmile

        dojde k léčebné resonanci, nastává proces z "centra ven".  Symptomy rozprostřené v těle

        se léčí "shora dolů" v pořadí důležitosti a v "opačném pořadí" než se objevily.

 

        Více informací, včetně léčených osob na www.autopatie.cz

           

       JAKÝM ZPŮSOBEM FUNGUJE  KONZULTACE

       V rámci úvodního setkání si zmapuji váš minulý a současný stav.

       Na základě zjištěných informací vám doporučím:

    -  Metodu výroby preparátu, úroveń ředění a frekvenci podávání.

    -  Způsob vedení záznamů a doplňková doporučení.

  

     -  Konzultace trvá většinou 1,5 hod.

    -  Je možné se hlasově spojit i přes skype.

    -   Autopatickou lahvičku si můžete se slevou u mně zakoupit.