Acces Bars je nástroj, který usnadňuje různými způsoby život. Čím více terapií  Bars

          projdete, tím více začnete vnímat. Umožňuje vám " vědět, že víte"

 

          Je to metoda, která pomáhá přenastavit naše vědomí a odblokovat co je třeba.

          Je více méně založena na kvantovém léčení, kdy skrze jemné dotyky prstů v různých

          kombinacích, které se vážou ke konkrétním životním tématům necháme proudit energii,

          která daný prostor odblokuje a znovu nastartuje. Tyto elektromagnetické vlny z vesmíru,

          které působí přes naši hlavu, spouští tyto mechanismy a způsobují pozitivní změny v

          našem vědomí.

 

         Access Bars je 32 bodů na hlavě, v nichž jsou uskladněny destruktivní myšlenky emoce

         postoje, pocity, úvahy, které jsme v různých etapách života samy vytvořili , anebo

         nejsou naše a přebrali jsme je od jiných lidí a nám nepatří. Tím vlastně žijeme životy jiných lidí.

         Barsy jsou v zásadě pevným diskem naší počítačové banky. Je to doslovně sklad, kde jsme si

         vše ukládali během všech našich životů. Když spustíme proces Bars je to jako kdyby jsme

         stlačili na klávesnici DELETE . Barsy tato data vymažou, aby už v naší složce nebyly. Aktivace

         32 bodů v oblasti hlavy nám pomůže uskutečnit změny ve všech oblastech našeho života.

         ( vztahy, zdraví, peníze, práce sex, strachy, stres a ostatní..)

 

          Ke změnám  dochází již během 3 - 6 týdnů po terapii. Tato léčivá pocedura trvá

          hodinu až 90 minut, pro děti do 30 minut. s tím, že léčení pokračuje samo další tři týdny.

          NEDOPORUČUJE se jedna terapie jen tak na zkoušku ze zvědavosti.

          Nevíme co se odkryje, uvolní, neví to někdy ani klient sám.

          V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám.

          Tato terapie je VELKOU VÝHODOU pro ty z vás, kteří chcete své problémy vyřešit,

          ale zatím nejste úplně připraveni o nich mluvit a otvírat svoje bolavá témata.

          ACCESS BARS JE VHODNÁ PRO KAŽDÉHO A NEMÁ ŽÁDNÉ KONTRAINDIKACE

         

       

 

       

              Co můžeme odblokovat přes Bars

            - Spouštíme ozdravné procesy na fyzické a psychické úrovni

            - Pomoc při obtížných životních situací

            - Konečně  jsme schopni realizovat plánované změny v našem životě

            - Odbourání únavy, obnovíme tok životní energie

            - Zlepšení spánku, vnitřní klid, přítomný okamžik, odstranění strachů a fóbií

            - Vhodná pro autisti a lidi s Alzheimerovou chorobou.

            - Odblokování hojnosti, zlepšení vztahů, radost ze života

            - Postoj k sexu, úprava hmotnosti, duševní a fyzické omlazení

            - Čistíme témata mnoha životů zpět a kvantově uzdravujeme další lidi

            - Kreativita atd.