Sebepoznání a pochopení souvislostí je klíčem 

                              a možností začít myslet, cítit a prožívat jinak,

                              radostněji,volněji, svobodněji.